AC Hukuk Konya, Konya Uyuşturucu Avukatı, Uyuşturucu Davalarına Bakan Avukat Konya, Konya Boşanma Avukatı, Konya Ceza Avukatı, Konya Ağır Ceza Avukatı, Konya İcra Avukatı, Konya Alacak Avukatı, Konya Ticari Davalar Avukatı

Konya’da boşanma avukatı konusunda tecrübeli, işini severek yapan Boşanma Avukatı arayanlar için AC Hukuk Bürosu olarak Konya’da danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz. Davalarına baktığımız müvekkillerimizin tavsiyesi üzerine bizi tercih edenler sayesinde Konya’da boşanma avukatı konusunda tercih edilen Avukatlık bürosuyuz.

Boşanma ve aile hukuku son yıllarda Türkiye’de gündeme gelen en önemli hukuk dallarından biri oldu. Boşanma oranlarının artması nedeniyle profesyonel anlamda danışmanlık ve dava hizmetleri veren bürolar kişilere yardımcı olmaya çalışıyor.

Aile hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma ve ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri; miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını kapsamaktayken medeni hukuk ise velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Boşanma ve aile hukuku bağlamında vekillik ve danışmanlık hizmetleri olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Dava Vekilliği Hizmetleri

Boşanma davaları
Velayet davaları
Tazminat ve nafaka davaları
Babalık davası
Çocuk mallarının yönetimi
Aile içi şiddet davaları
Kişilik haklarına saldırı davaları
Aile konutu ve uygulamaları
Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar
Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri
Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları
Mirasın reddi davaları
Mirasçı belgesinin alınması
Mirasçılık belgesinin iptali davaları
Nişan bozulmasından doğan davalar
Evlat edinme izin davası
Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması
Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları
Yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları
Tenfis davaları
Terekede ihtiyadi tedbirler
Terkis ve mirasta iade davaları
Vesayet ve kayyım davaları
Vasiyetnamenin iptali davaları
Danışmanlık Hizmetleri

Velayetin denetlenmesi
Vesayetin denetlenmesi
Nafaka takibi
Uzaklaştırma kararı takibi
Aile hukukuna dair korunma önlemlerinin alınması
Konut ve mallar üzerindeki hakların denetlenmesi
Mirasçılık haklarının korunması ve denetlenmesi
Eşler arası yasal sorunların denetimi ve giderilmesi
Eşler arası mal rejiminin denetimi ve gerekli önlemlerin alınması
A&C Hukuk Bürosu olarak boşanma ve aile hukuku kapsamında eşlerin arasındaki uyuşmazlık çözümleri, dava açma ve takip işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.