AC Hukuk Konya, Konya Uyuşturucu Avukatı, Uyuşturucu Davalarına Bakan Avukat Konya, Konya Boşanma Avukatı, Konya Ceza Avukatı, Konya Ağır Ceza Avukatı, Konya İcra Avukatı, Konya Alacak Avukatı, Konya Ticari Davalar Avukatı

Fikri ve sinavi mülkiyet hukukununkonusuna giren hukuki konularda ihtiyaç duyduğunuz danışmanlık ve avukatlık hizmeti için konusunda deneyimli uzman avukat arayanlar için Konyada fikri ve sinavi mülkiyet davalarına bakan avukatlar arasında A&C Hukuk Bürosu olarak bize ulaşabilir bu konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Fikri ve sınai mülkiyet, bir kişiye ya da kuruluşa ait olan sahiplik hukukudur. Bu hukuk sistemi ile gerçekleşen koruma, bir yeniliğin ya da kreasyonun bunu üreten ya da yaratan kişiye ait olduğunu garantilemenin yanı sıra, bunu “sahiplenmeye” ve sonuçta bundan ticari olarak yararlanmaya da olanak sağlar.

Günümüzde yerli ve yabancı firmaların, genişleyen ticaret ağı nedeniyle kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici yönlerini koruması gerekmektedir. Bu çerçevede gelişen Fikri Sınaî Mülkiyet Hukuku marka hakkı unsurlarının ya da patentin izinsiz kullanılmasını, kopya satışları, eserlerin izinsiz kullanılmasını, izinsiz pazarlanmasını ve kuruluşların fikri haklarının ihlal edilmesini önlemek için devreye girer. Hak ihlallerine karşı etkin bir hukuksal korunmaya başvurulması hem mali sonuçları hem de hak sahibi açısından manevi sonuçları noktasında son derece önemlidir. Hukuk büromuz bu alanda aşağıda listelenen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Dava Vekilliği Hizmetleri
Eser sahibinin tespiti davası
Saldırının tespiti davası
Saldırının men’i davası
Saldırının ref’i davası
Delil tespiti davası
Haksız rekabet davaları
Hükümsüzlük
Maddi ve manevi tazminat davaları
Marka ve patent tescili ve tescile itiraz davaları
Marka ve patent iptal davaları
Telif hakkı tespit ve tazminat davaları
Tedbir talepli delil davası
Tecavüzün önlenmesi davası
YİDK karar iptal davası
Danışmanlık Hizmetleri
Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarının korunması
Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarının denetlenmesi, düzenlenmesi
Endüstriyel tasarım başvuruları
Telif haklarının denetlenmesi
Gizlilik sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
Marka ve patent haklarının korunması ve denetlenmesi
Milletlerarası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri
Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
Hukuk büromuz Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku alanında deneyimli ekibiyle gerek hukuk davaları gerek ceza hukuku alanında müvekkillerine; eser sahiplerine, icracı sanatçılara, yapım şirketlerine, yayıncılara hizmet vermektedir. Uyuşmazlık halinde ya da fikir ve sınai eserlerinin saldırıya uğraması durumunda tespit, önleme, men, maddi ve manevi davalar ile ceza davalarını yürütmektedir.