Adres:
Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi Adalet Plaza C Blok No: 405 Kat: 4, Karatay/Konya

Av. CAHİT CEM TAŞPINAR

Telefon: 0532 621 48 10

E-MAİL: cem@achukukkonya.com